Om Lægerne Sønderhøj

Klinikken er beliggende på Sønderhøj 16 i stuen, hvor der er handikapadgang.

Der er gratis parkering ved klinikken

Buslinie 6A har stoppested lige ved klinikken.

Find os her

Klinikkens værdigrundlag

I vores daglige møde med patienten lægger vi vægt på:

FAGLIGHED

NÆRVÆR

TILLID

 

Ved faglighed forstår vi: 

 • Undersøgelser og behandling efter nyeste rekommanderede standarder. 
 • Højt kvalificeret personale.
 • Moderne laboratorieudstyr og korte arbejdsgange, hvor vi hurtigt kan give svar på mange prøver.
 • Vi arbejder med strukturerede patientforløb i samarbejde med patienten for at højne behandlingskvaliteten.

Ved nærvær forstår vi:

 • At patienten mødes med empati og åbenhed i et trygt miljø.
 • Vi tilstræber at møde patienten med respekt for forskellighed og individuelle behov.
 • Vi prioriterer arbejdsglæde og humor som en vigtig del af det daglige miljø i klinikken. 

Ved tillid forstår vi:

 • At patienten trygt kan dele udfordringer samt blive mødt af kompetent faglighed, omsorg og handling. 

 

Undersøgelser

 Vi udfører bl.a. disse undersøgelser:

 • Hæmoglobin (blodprocent)
 • Blodsukker
 • CRP (infektionsparameter)
 • INR (kontrol af blodfortyndende behandling)
 • Halspodning
 • Podning fra sår
 • Sårbehandling
 • Urinundersøgelse
 • Graviditetstest
 • Allergitest ved blodprøve
 • Hjerteundersøgelse (EKG)
 • Lungefunktionsundersøgelse (spirometri)
 • Øreundersøgelse (otoskopi og tympanometri)
 • Synstest

Mindre kirurgiske indgreb foretages i klinikken, større indgreb henvises.

Konsultation hos sygeplejersker

Sygeplejersker Merete Ørnekoll, Johanne Kjenseth og Annette Dencker har konsultationstider til bl.a.:

 • Kostsamtaler
 • Vægtkontrol
 • Diabetes
 • Rygestop
 • Vaccinationer
 • Sårbehandling
 • Suturfjernelse
 • Øreskylning
 • Blodprøvetagning
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • AK-behandling (INR-kontroller)
 • Blodtrykskontrol

 

Konsultation hos medicinstuderende

Vi har 7 dygtige medicinstuderende ansat. De udfører:

 • blodprøvetagning
 • øreskyl
 • suturfjernelse
 • AK-behandling (INR-kontroller)
 • Forprøver til årskontroller
 • influenzavacciner